Kỳ Tích Tiên Tôn

Trang ChủHOME Tin TứcNEWS Sự KiệnEVENT Cẩm NangGAME GUIDE Nạp ThẻRECHARGE Hỗ TrợSUPPORT
Đăng nhập facebook

Danh sách máy chủ

Xem thêm
Giftcode Cộng đồng

Fanpage

Cẩm nang

Trang chủ>>Cẩm nang

Hệ Thống Phó Bản Kỳ Tích Tiên Tôn

Đăng ngày: 14/01/2019     Tác giả: Kỳ Tích Tiên Tôn

 Hệ Thống Phó Bản

 Phó Bản EXP : Giúp Tiên Hữu tăng nhanh cấp độ , nếu dùng vật phẩm tăng EXP sẽ tăng thêm rất nhiều EXP 

 Phó Bản Sủng Vật : Giúp Tiên Hữu săn lùng Sủng Vật Hiếm , nhận nhiều EXP và nguyên liệu hiếm nâng cấp Sủng Vật

 Phó Bản Trang Bị: Giúp Tiên Hữu săn lùng trang bị Tím , nhận nhiều EXP và nguyên liệu nâng cấp trang bị

 Phó Bản Phòng Thủ: Giúp Tiên Hữu săn lùng trang bị Tím , nhận nhiều EXP và nguyên liệu nâng cấp trang bị

 Phó Bản Huyễn Hóa: Giúp Tiên Hữu săn lùng Tiên Sủng Huyễn Hóa Đan  để ảo hóa và nâng cấp ảo hóa Tiên Sủng

 Phó Bản Tiền Đồng: Giúp Tiên Hữu săn lùng Tiền Đồng để nâng cấp trang bị , cường hóa , nâng cấp Tọa Kỵ , Sủng Vật

 Phó Bản Tổ Đội: Giúp Tiên Hữu săn lùng trang bị Tím , nhận nhiều EXP và nguyên liệu nâng cấp trang bị

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ !

X
Popup gốc trái mỗi ngày